Bóng đèn Rạng Đông (RAL) lãi kỷ lục 210 tỷ đồng trong quý 4/2022

Linh Linh

Lợi nhuận sau thuế của Bóng đèn Rạng Đông đạt 209,5 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 4/2021

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) đã công bố BCTC quý 4/2022 và lũy kế cả năm 2022.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lãi gộp đạt 642 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ RAL có 16 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng mạnh so với con số hơn nửa tỷ cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng gấp hơn 2 lần, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 17% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, LNST của Bóng đèn Rạng Đông đạt 209,5 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 4/2021, EPS đạt 9.130 đồng - Đây cũng là con số lãi theo quý cao nhất trong lịch sử niêm yết của RAL.

Bóng đèn Rạng Đông (RAL) lãi kỷ lục 210 tỷ đồng trong quý 4/2022 - Ảnh 1

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng cao là do Rạng Đông đã sử dụng tập trung các công nghệ trong hai trụ cột cốt lõi là tái cấu trúc chiến lược sản phẩm – hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ 4.0 và chuyển đổi mô hình kinh doanh, triển khai mô hình DBM – O2O. 

Hiện tại công ty có thể quản lý nền sản xuất thông minh, tăng NSLD, nâng cao trình độ tự động hoá, nâng cao năng lực điều hành, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Bên cạnh đó các hệ thống bán hàng đa kênh được Rạng Đông phối hợp cùng FPT xây dựng giúp tối ưu hoá toàn diện kênh bán hàng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 6.910 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. LNST đạt 486,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS năm 2022 đạt 21.196 đồng tiếp tục lọt top những cổ phiếu có EPS cao nhất sàn niêm yết.

Năm 2022, RAL đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty đã hoàn thành vượt 30,4% kế hoạch doanh thu và vượt 77% kế hoạch LNTT.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của RAL đạt 6.683 tỷ đồng tăng 24% con số hồi đầu năm. Trong đó, công ty có4.492 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, gần 795 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Lượng hàng tồn kho đạt 962 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 4.

Nợ phải trả tăng nhẹ so với đầu năm, đạt 4.061 tỷ đồng, chủ yếu đều là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.622 tỷ đồng, tăng hơn 1.253 tỷ đồng so với đầu năm, thặng dư vốn cổ phần gần 1.078 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục