Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI) sắp phát hành hơn 45,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

An An

Nếu phát hành thành công, qua đó IDI sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên gần 2.732 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (mã ck: IDI) mới đây thông báo ngày 16/7 tới là ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký trả cổ tức.

Tỷ lệ thực hiện là 100:20, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận về 20 cổ phiếu mới. Với số lượng hơn 227,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phát hành mới hơn 45,5 triệu cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, qua đó IDI sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên gần 2.732 tỷ đồng.

Công ty cho biết, sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 để thực hiện đợt phát hành.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, IDI ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.629,8 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI) sắp phát hành hơn 45,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức - Ảnh 1
Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI) sắp phát hành hơn 45,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức - Ảnh 2

Trong đó, doanh thu từ thành phẩm cá tra và dịch vụ đều ghi nhận giảm, với lần lượt là giảm 20% và 38%, về mức 643 tỷ đồng và 10,1 tỷ đồng.

Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI) sắp phát hành hơn 45,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức - Ảnh 3

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp đạt 1.510 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, qua đó kéo lợi nhuận gộp của IDI còn 119,3 tỷ đồng, giảm 17%.

Cùng với đó, chi phí tài chính giảm mạnh từ 93 tỷ đồng xuống còn 67,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu do lãi tiền vay, giảm 25% còn 63,2 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, IDI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 5,7% so với mức 17,5 tỷ đồng ghi nhận quý I/2023.

Năm 2024, IDI đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.499 tỷ đồng, lãi ròng hợp nhất ở mức 275 tỷ đồng. Với kết quả quý I/2024, IDI đã hoàn thành 19% kế hoạch về doanh thu và 6% kế hoạch lãi ròng.

Tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của IDI ở mức 8.211,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với mức 8.277 tỷ đồng ghi nhận tại thời điểm đầu năm 2024.

Trong đó, tiền, khoản tương đương tiền giảm về mức 570 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với 1.112 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 663 tỷ đồng lên 826 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đến ngày cuối tháng 3/2024 đạt 1.510 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,9% so với mức 1.572 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2024.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của IDI ghi nhận tại 4.773 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 4.855 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, chiếm chủ đạo là nợ ngắn hạn với 4.474 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn đạt 4.227 tỷ đồng; khoản vay ngắn hạn của IDI giảm 3,5%, còn 3.946 tỷ đồng; vay dài hạn giảm 8,2%, đạt 298 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối tháng 3/2024 là 3.438 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 671,5 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục