ĐHĐCĐ 2024 của Viconship: Đặt mục tiêu lãi 320 tỷ đồng, hé lộ loạt kế hoạch đầu tư quan trọng

Giang Phạm

Năm nay, Viconship lên kế hoạch sẽ huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng hợp tác, liên doanh, hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngày 10/6/2024, Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã ck: VSC)  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

Trước đó, vào ngày 29/4/2024, Viconship đã tổ chức bất thành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, do chỉ có 85 cổ đông dự họp, tương đương sở hữu gần 49 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 36,7% vốn điều lệ), không đủ điều kiện tiến hành họp.

Đặt mục tiêu lãi sau thuế 320 tỷ đồng

Tại Đại hội, cổ đông Container Việt Nam đã xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Kết thúc năm 2023, Viconship đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, Viconship ghi nhận doanh thu đạt gần 2.181 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 265 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ 2024 của Viconship: Đặt mục tiêu lãi 320 tỷ đồng, hé lộ loạt kế hoạch đầu tư quan trọng - Ảnh 1

Với kết quả đạt được, cổ đông Viconship thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 7,5% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Container Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và 21% so với mức thực hiện năm 2023.

Ban lãnh đạo Container Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu của công ty ước đạt 1.056 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 172 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 75% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 5 tháng, Container Việt Nam đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thông qua phương án phát hành 14,3 triệu cổ phiếu ESOP

Tại Đại hội, cổ đông Viconship cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP. Số lượng phát hành tối đa 14,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,99% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty,đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thay thế phương án huy động vốn cá nhân

Một nội dung đáng chú ý khác cũng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua đó là việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022.

Thay vào đó, Viconship sẽ huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng hợp tác, liên doanh, hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Vốn huy động nhằm thực hiện chương trình đầu tư bao gồm: Đầu tư nhận chuyển nhượng để đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển với tổng vốn đầu tư dự kiến tối đa là 500 tỷ đồng, Công ty dự kiến dành ra 500 tỷ đồng để đầu tư tài chính; đặt cọc để đầu tư vào một cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng với số tiền dự kiến 1.000 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng quy mô thông qua M&A

Năm nay, Viconship sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng quy mô thông qua M&A. Theo đó, công ty dự kiến nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của VSC lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Trong năm 2023, Viconship đã hoàn tất mua mới 35% vốn tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (sở hữu cảng Nam Hải Đình Vũ tại Hải Phòng), với giá trị khoảng 1.004 tỷ đồng, tương ứng mua với giá gần 75.000 đồng/cổ phiếu. Khoản đầu tư này đang được Viconship hạch toán vào công ty liên kết.

Viconship hiện là một trong những doanh nghiệp khai thác cảng có quy mô và tuổi đời hàng đầu Việt Nam. Việc sở hữu cảng Nam Hải Đình Vũ giúp Viconship trở thành doanh nghiệp cảng lớn nhất tại Hải Phòng hiện nay, với tổng công suất khoảng 2,6 triệu TEU và chiếm 30% thị phần. Viconship cho biết, Cảng Nam Hải Đình Vũ đã bắt đầu đóng góp lợi nhuận vào hệ thống công ty. 

Thay đổi dàn Hội đồng quản trị

Về công tác nhân sự, cổ đông Viconship đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Bùi Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và 2 thành viên là ông Văn Trần Hoàn và ông Cáp Trọng Cường. Trước đó, ông Hưng có đơn tự nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Viconship vì lý do cá nhân từ ngày 15/5/2024.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm ông Ninh Văn Hiến, ông Phan Tuấn Linh và bà Trần Thị Phương Anh. Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thành vào thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay thế vị trí ông Trương Lý Thế Anh từ nhiệm.

Tin Cùng Chuyên Mục