Everpia (EVE) dự kiến chi hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng

Quỳnh Chi

Tỷ lệ thực hiện 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới.

Công ty cổ phần Everpia (mã CK: EVE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện việc dùng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu vào ngày 20/1.

Everpia (EVE) dự kiến chi hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng - Ảnh 1

Cụ thể, Everpia dự kiến dùng hơn 3,04 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới. Giá trị để chia theo mệnh giá hơn 30,4 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 ghi nhận Everpie còn 3.921.800 cổ phiếu quỹ, tổng giá trị 76 tỷ đồng. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đạt 569 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 33% lên hơn 15 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021 Everpia còn 372 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 3 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu, hơn 203 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Tin Cùng Chuyên Mục