EVN đầu tư 48.000 tỷ đồng làm dự án nhà máy nhiệt điện ở Quảng Bình

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II được thực hiện tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc Khu Kinh tế Hòn La với công suất 1.200MW.

Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Theo đó, nhà máy được thực hiện tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc Khu Kinh tế Hòn La với công suất 1.200 MW. Tổng mức đầu tư (sơ bộ) của dự án khoảng 48.156 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu hơn 9.634 tỷ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư), vốn vay 38.525 tỷ đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư).

Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống và đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch điện VII điều chỉnh. Dự án sẽ được vận hành thương mại Tổ máy số 1 vào năm 2028 và một năm sau là Tổ máy số 2.

Thủ tướng cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. 

Trước đó, tập đoàn EVN cũng được Thủ tướng phê duyệt làm chủ đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I tại Khu kinh tế Hòn La, Quảng Bình. Đây là một trong những dự án nguồn điện lớn, quan trọng của EVN với tổng số vốn đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD, vừa được khởi công vào tháng 1. EVN cho biết sau khi đi vào vận hành mỗi năm dự án này sẽ cung cấp khoảng 8,4 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia.

Tin Cùng Chuyên Mục