Giá vốn giảm mạnh, Cienco4 (C4G) báo lãi quý IV/2021 tăng 46%

Quỳnh Chi

Năm 2021, Cienco4 ghi nhận doanh thu hơn 2.012 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 66,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và tăng 8% so với năm trước.

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (mã CK: C4G) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt 517,5 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn khiến biên lãi gộp cải thiện từ 12,9% lên 22,2% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ.

Trong quý IV/2021, doanh thu tài chính giảm mạnh từ mức 30 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn hơn 400 triệu đồng chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm. Chi phí tài chính cũng giảm 37% xuống 67,2 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 34% lên 28,7 tỷ phần lớn do chi phí nhân công.

Kết quả, Cienco4 lãi ròng10,5 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2021, Cienco4 ghi nhận doanh thu hơn 2.012 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 66,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và tăng 8% so với năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, trong quý IV/2021, mặc dù doanh thu giảm so với cùng kỳ nhưng do một số hạng mục thi công có giá vốn thấp hơn nên phần lợi nhuận gộp tăng so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế cao hơn so với cùng kỳ.

Mặt khác, công ty chưa lên được doanh thu phần chuyển nhượng của hai khu đất Long Sơn 1 và Long Sơn 3 nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Dự kiến quý I/2022 doanh nghiệp sẽ lên được doanh thu của hai khu đất nói trên.

Tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của Cienco4 đã tăng khoảng 535 tỷ đồng so với đầu năm lên hơn 7.942 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5% xuống mức 2.570 tỷ trong đó quá nửa là phải thu về cho vay. Mặt khác, số dư nợ vay tài chính tăng 7% so với đầu kỳ lên hơn 4.024 tỷ đồng.

Tồn kho lại tăng gấp đôi lên hơn 1.261 tỷ đồng, hầu hết là chi phí dở dang tại các dự án như tuyến đường sắt Bến Thành Suối Tiên (TP HCM), khu đô thị Long Sơn, khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ tại Nghệ An và một số công trình khác. Trong khi đó, người mua trả trước cũng tăng 22% lên 694 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục