Giảm gần 4.900 nhân viên trong Quý I/2024, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) thu hồi hơn 328.000 cổ phiếu ESOP

Thành Trung

Như vậy, chỉ tính tới 30/9/2022 đến 31/3/2024, Thế Giới Di Động đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người.

Vừa qua, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) thông qua kế hoạch mua lại 328.789 cổ phiếu, đây là cổ phiếu thu hồi lại từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP và dự kiến thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2024.

Trước đó, MWG cho biết đã thực hiện giảm vốn điều lệ từ 14.633,77 tỷ đồng, về 14.622,44 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.132.539 cổ phiếu. Lý giải về việc này, MWG cho biết công ty thực hiện tiêu huỷ lượng cổ phiếu quỹ hiện có.

Được biết, tại thời điểm 31/3, MWG đang ghi nhận tổng giá trị cổ phiếu quỹ là 11,33 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 1.132.539 cổ phiếu quỹ với giá trung bình 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thực tế, đỉnh điểm số lượng viên của MWG là ngày 30/9/2022 ghi nhận 80.231 nhân viên nhưng tới 31/12/2023 chỉ còn 65.414 nhân viên, giảm 14.817 nhân viên.

Kết thúc Quý I/2024, MWG ghi nhận doanh thu đạt 31.486,5 tỷ đồng (tăng 16,2% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận 902,97 tỷ đồng (tăng 41,4 lần so với cùng kỳ). Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 21,3%.

Được biết, trong năm 2024, MWG đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng (tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023). Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi ghi nhận 902,97 tỷ đồng, MWG đã hoàn thành được 37,6% so với kế hoạch năm.

Tin Cùng Chuyên Mục