Nam Tân Uyên (NTC) chốt quyền tạm ứng cổ tức tỷ lệ 60%, công ty cao su Phước Hoà sắp nhận 47 tỷ đồng tiền cổ tức

Mỹ An

Dự kiến, vào ngày 28/6/2023, tài khoản của các cổ đông sẽ nhận được tiền cổ tức. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã CK: NTC) vừa thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 60%. Điều này có nghĩa là với mỗi một cổ phiếu sẽ nhận về 6.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/12/2022 tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/12/2022. Dự kiến, vào ngày 28/6/2023, tài khoản của các cổ đông sẽ nhận được tiền cổ tức

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 144 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. 

Tính tới thời điểm 30/09/2022, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) là cổ đông lớn nhất tại NTC với tỷ lệ sở hữu 32,85%, điều đó có nghĩa, PHR sẽ nhận về khoảng 47 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của NTC. Nguồn: Báo cáo tài chính quý III của NTC.
Cơ cấu cổ đông của NTC. Nguồn: Báo cáo tài chính quý III của NTC.

Hai cổ đông lớn còn lại là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: GVR) và Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã: SIP) nắm giữ lần lượt 20,42% và 19,95% vốn tại NTC. Theo đó, mỗi đơn vị sẽ nhận về khoảng 29 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức này.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, NTC ghi nhận doanh thu hơn 53 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Giá vốn gần như đi ngang nên lợi nhuận gộp tăng 74%, lên 37 tỷ đồng. Kết quả, NTC lãi sau thuế 57 tỷ đồng, tăng 17% so với quý III/2021.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu NTC đạt 189 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm nhẹ 1%, về mức 210 tỷ dồng.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 654 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 263 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, NTC mới hoàn thành 29% mục tiêu doanh thu, 80% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty khoảng 4.060 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 812 tỷ đồng bao gồm 368 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin Cùng Chuyên Mục