Petrosetco (PET) tiếp tục bảo lãnh cho đơn vị thành viên vay vốn 300 tỷ đồng và 10 triệu USD

Trung Hiếu

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã CK: PET) thông qua việc bảo lãnh đơn vị thành viên vay vốn tại ngân hàng.

Cụ thể, Petrosetco thông qua bảo lãnh cho CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM với giá trị tối đa 300 tỷ đồng, mục đích khoản vay cho vay ngắn hạn, thấu chi để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng.

Petrosetco (PET) tiếp tục bảo lãnh cho đơn vị thành viên vay vốn 300 tỷ đồng và 10 triệu USD - Ảnh 1

Đồng thời, Petrosetco cũng chấp thuận việc Công ty cấp bảo lãnh cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí với khoản vay 10 triệu USD tại The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited – Chi nhánh Singapore.

Trước đó, cuối tháng 5/2023, Petrosetco bảo lãnh hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng cho CTCP Dịch vụ và Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Tân cung cấp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tại PSD.

Petrosetco bảo lãnh hạn mức tín dụng 60 tỷ đồng cho CTCP Thương mại dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) tại Vietcombank – Chi nhánh TP. HCM nhằm mục đích tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của PSMT nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

Ngoài ra, Petrosetco cũng bảo lãnh hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng cho CTCP Phân phối sản phẩm công nghệ Cao Dầu khí (PHTD) tại VietinBank – chi nhánh 7, mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PHTD.

Theo tìm hiểu, tại ngày 31/3, Petrosetco có 11 công ty con. Trong đó, Petrosetco nắm giữ 79,97% vốn điều lệ của PSD (công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử và viễn thông), sở hữu 99,79% vốn điều lệ của PSMT (công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ) và nắm 51% vốn điều lệ của PHTD, công ty chuyên phân phối thiết bị điện tử.

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, Petrosetco ghi nhận 4.226 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng 33 tỷ đồng giảm lần lượt 12%, 51% so với cùng kỳ.

Petrosetco vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 4/2023 với doanh thu đạt 1.585 tỷ đồng, tăng 7,1% và lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,5%, về còn 4% và biên lợi nhuận trước thuế giảm từ 1,4%, về còn 1,2%.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 5.831 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, giảm 46,6% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý, biên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ 2,1%, về chỉ còn 1,2%.

Năm 2023, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh 18.000 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Với 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã hoàn thành 17% chỉ tiêu lợi nhuận, 23% kế hoạch doanh thu.

Tin Cùng Chuyên Mục