Quảng Nam sẽ cổ phần hóa Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai

Trung Hiếu

Báo cáo về tình hình vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương sẽ tiến hành cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco).

Quảng Nam sẽ cổ phần hóa Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai
Quảng Nam sẽ cổ phần hóa Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023. Trong đó có Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai.

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai có vốn chủ sử hữu lên đến 218 tỷ đồng. Trong kỳ, vốn góp của chủ sở hữu tăng 97 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của năm 2023 đạt 9,38%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) của năm 2023 đạt 1,68%. Qua đó cho thấy, việc sử dụng vốn, sử dụng tài sản của công ty đạt hiệu quả.

Được biết, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai khởi đầu là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý (BQL) Khu Kinh tế mở (KKTM) Chu Lai năm 2008.

Đến năm 2011, Cizidco được chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV (nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ). Chủ sở hữu doanh nghiệp này là UBND tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam đang thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp này.

Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai được biết đến là DN chủ đầu tư và quản lý 3 KCN lớn nhất của Quảng Nam của Khu công nghiệp Bắc Chu Lai; Khu công nghiệp Tam Thăng; Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; Khách sạn ven sông Bàn Thạch.

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Lô số 5, đường số 1, KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là Lê Ngọc Thuỷ và Vũ Hồng Nhân.

Doanh thu 3 năm (2020;2021;2022) của Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai có mức tăng trưởng liên tục đạt lần lượt là: 55 tỷ đồng; 61 tỷ đồng; 77 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhờ doanh thu tài chính bù đắp cho chi phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận sau thuế của Cizidco qua các năm ghi nhận: 6,75 tỷ đồng; 6,77 tỷ đồng; 8,9 tỷ đồng.

Trong 3 năm trở lại đây (2020; 2021; 2022), nợ của Cizidco đã phình thêm 408 tỷ đồng, từ mức 586 tỷ đồng lên 994 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ phải trả ngắn hạn trong năm 2022 chỉ từ 36 tỷ đồng nhảy vọt lên 266 tỷ đồng.

Năm 2023, CIZIDCO ước đạt tổng doanh thu 121 tỷ đồng, đạt hơn 123% kế hoạch năm, tăng gần 28% so với năm 2022; nộp ngân sách Nhà nước 13,5 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, đạt gần 154% kế hoạch, bằng 197% so với năm 2022.

Trong khi nợ tăng mạnh thì vốn chủ sở hữu của Cizidco của 3 năm qua dường như rất ít biến động và đạt: 154 tỷ đồng (năm 2020); 150 tỷ đồng (năm 2021); 153 tỷ đồng (năm 2022).Điều này dẫn đến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu có khoảng cách rất ở mức 3,8 (năm 2020); lần 4 lần (năm 2021); 6,4 lần (năm 2022). Riêng năm 2022, hệ số nợ phải trả ngắn hạn/vốn chủ sở hữu 1,7 lần.

Tin Cùng Chuyên Mục