Sông Đà 11 (SJE) sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: định lập công ty năng lượng vốn 500 tỷ, lên kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa

Linh An

Theo kế hoạch, Công ty mới SJE Energy có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, được góp từ gần 11 tỷ đồng tiền mặt và hơn 489 tỷ đồng giá trị sổ sách của các cổ phần tại các công ty năng lượng mà SJE đang sở hữu.

Mới đây, Công ty cổ phần Sông Đà 11 (mã ck: SJE) ra nghị quyết thông báo thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần đầu năm 2023. Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 30/9, mục tiêu để bàn việc tái cấu trúc doanh nghiệp. 

Cụ thể, tại đại hội lần này, SJE dự kiến thành lập công ty TNHH Năng lượng SJE (SJE Energy) trên cơ sở tái cấu trúc nguồn vốn. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện, bao gồm sản xuất điện bằng phương pháp thủy điện, nhiệt điện, than, nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà; sản xuất điện khác. Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý IV/2023.

Theo kế hoạch, SJE Energy sẽ có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, được góp từ gần 11 tỷ đồng tiền mặt và hơn 489 tỷ đồng giá trị sổ sách của các cổ phần tại các công ty năng lượng mà SJE đang sở hữu.

Sau khi thành lập, SJE Energy sẽ thực hiện quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh về lĩnh vực năng lượng tại các công ty năng lượng do SJE góp vốn đầu tư, đồng thời linh động trong việc huy động vốn và tìm kiếm phát triển các dự án mới, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng.

Sông Đà 11 (SJE) sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: định lập công ty năng lượng vốn 500 tỷ, lên kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa - Ảnh 1

Ngoài ra, SJE cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thành Công ty cổ phần.

Ngành nghề kinh doanh chính sẽ là xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác bao gồm xây dựng đường dây tải điện và trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV; xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình bưu điện. 

Theo kế hoạch, SJE sẽ chuyển nhượng 49% vốn góp tại Sông Đà 11 Thăng Long cho nhà đầu tư trong nước, người lao động của công ty. 

Sông Đà 11 (SJE) sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: định lập công ty năng lượng vốn 500 tỷ, lên kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa - Ảnh 2

Cụ thể, công ty mới có tổng cộng 7 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 70 tỷ đồng. SJE sẽ chuyển nhượng 49% vốn góp tại Sông Đà 11 Thăng Long, trong đó chuyển 20% vốn cho ông Bùi Thọ Sang - Phó Tổng Giám đốc SJE và chuyển 29% vốn cho các cổ đông khác (người lao động và các nhà đầu tư khác).

Việc chuyển đổi này dự kiến sẽ mang lại cho SJE nguồn tài chính từ việc chuyển nhượng phần vốn góp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023.

Bên cạnh đó, SJE cũng nêu kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa, giai đoạn 2024 - 2028.

Sông Đà 11 (SJE) sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: định lập công ty năng lượng vốn 500 tỷ, lên kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa - Ảnh 3

Theo đó, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch với tốc độ tăng trưởng ổn định, mục tiêu doanh thu năm 2028 đạt 650 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2028 đạt 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng trong năm 2025.

Ngoài ra, lãnh đạo SJE cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chuyển đổi cấu trúc hoạt động các chi nhánh trực thuộc SJE nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

Tin Cùng Chuyên Mục