An toàn giao thông đường bộ

Đề xuất 2 phương án xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đề xuất 2 phương án xử lý vi phạm nồng độ cồn

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết trong quá trình thẩm tra vẫn còn nhiều loại ý kiến liên quan việc cấm lái xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Ủy ban đề xuất 2 phương án xử lý vi phạm nồng độ cồn.