Arisaig Partners

Thế giới Di động mất cổ đông lớn là quỹ ngoại tỷ USD, Chủ tịch MWG sẽ mua thêm cổ phiếu

Thế giới Di động mất cổ đông lớn là quỹ ngoại tỷ USD, Chủ tịch MWG sẽ mua thêm cổ phiếu

Mất gần hai năm để gom cổ phiếu MWG, nhóm quỹ Arisaig Partners (Singapore) vừa bán ra lượng lớn cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ Arisaig Partners giảm từ 5% xuống còn 4,9% vốn điều lệ, tương ứng 73 triệu cổ phiếu MWG và không còn là cổ ...