Cà phê Thuận An

Cà phê Thuận An (TAN) lần đầu chia cổ tức

Cà phê Thuận An (TAN) lần đầu chia cổ tức

CTCP Cà phê Thuận An (UPCoM: TAN) sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12,8%. Đây là năm đầu tiên TAN trả cổ tức cho cổ đông kể từ khi giao dịch trên UPCoM năm 2019 đến nay.