Chính sách tiền lương

Kiến nghị điều chỉnh chính sách tiền lương phù hợp với Y tế, Giáo dục

Kiến nghị điều chỉnh chính sách tiền lương phù hợp với Y tế, Giáo dục

Chính sách tiền lương, thu nhập chưa tương xứng, không có vị trí việc làm, khó khăn trong tăng nguồn thu khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính… là những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập đến trong buổi tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục và Y tế do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Tập trung xây dựng lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Tập trung xây dựng lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ tập trung thực hiện "Ba đột phá" và "Bốn trọng tâm". Đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và mô tả khung năng lực vị trí việc làm. Tiến hành xây dựng lộ trình cho cải cách chính sách tiền lương từ năm 2024 trở đi.