Chủ tịch Think Small Group

Chủ tịch Think Small Group: Nghĩ nhỏ hay nghĩ lớn?

Chủ tịch Think Small Group: Nghĩ nhỏ hay nghĩ lớn?

Xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, khát khao vượt khó đi lên từ gian khó… chính là những điều để nói về Chủ tịch Think Small Group – chàng trai xuất thân từ vùng quê Nam Định.