Chứng chỉ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực 05 năm

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực 05 năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Theo đó, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực 05 năm.