Cơn sốt Baby Shark đã giúp start-up giáo dục kiếm hàng triệu đô