Công nghệ sinh học

Ecohome: Thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng

Ecohome: Thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng

Công nghệ sinh học tuy là khái niệm mới được biết đến rộng rãi tại Việt Nam gần đây nhưng đã phổ biến và được đón nhận tại nhiều quốc gia phát triển. Đặc biệt, sau dịch bệnh cũng như hàng loạt tác động do biến đổi khí hậu, thế giới ngày càng quan tâm hơn đến sức khoẻ cũng như môi trường. Trước tình ...