Công nghệ trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Việt Nam tụt hậu trong đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Việt Nam tụt hậu trong đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng thêm 109 tỉ đô la trong 10 năm tới, tương đương 12% GDP, nếu đầu tư đúng mức vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Ở quy mô khu vực, nếu các thành viên Asean tăng tốc độ phổ biến AI, GDP của khối này có thể tăng thêm gần 1.000 tỉ đô la vào năm 2030 – theo bản báo cáo mới ...