Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico

Hoạt động không hiệu quả, G36 và Savico giải thể công ty con

Hoạt động không hiệu quả, G36 và Savico giải thể công ty con

Do tình hình kinh doanh không mấy khả quan, nhiều doanh nghiệp như Tổng công ty 36 - CTCP (MCK: G36, sàn UPCoM) và CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, MCK: SVC, sàn HoSE) đã thông qua chủ trương giải thể công ty con ngay trong những ngày đầu năm 2024.