Công ty Mcredit

Mcredit hợp tác với VNVC cung cấp giải pháp tài chính bảo vệ sức khỏe người dân thông qua chương trình tiêm vắc xin trả góp không lãi suất

Mcredit hợp tác với VNVC cung cấp giải pháp tài chính bảo vệ sức khỏe người dân thông qua chương trình tiêm vắc xin trả góp không lãi suất

Trung thành với sứ mệnh “Kiến tạo giải pháp tài chính phụng sự con người”, vừa qua, Mcredit đã ký kết hợp tác với Hệ thống tiêm chủng vắc xin VNVC, triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin tiêm chủng trước – trả tiền sau với lãi suất 0%.