CTCP Sonadezi Giang Điền

Chủ tịch SZG: Trần Hoài Nam bất ngờ từ nhiệm

Chủ tịch SZG: Trần Hoài Nam bất ngờ từ nhiệm

Nếu đơn từ nhiệm của ông Trần Hoài Nam được thông qua, HĐQT của CTCP Sonadezi Giang Điền (mã: SZG) sẽ còn 4 người, là bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Trần Tấn Nhật, ông Ngô Xuân Quảng và ông Trương Đình Hiệp.