Cựu Chủ tịch Cienco5

Cựu Chủ tịch Cienco5 Bạch Ngọc Du tái xuất,  giữ chức vụ chủ chốt của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Cựu Chủ tịch Cienco5 Bạch Ngọc Du tái xuất, giữ chức vụ chủ chốt của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

UBND tỉnh Hoà Bình vừa ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hòa Bình thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Đây cũng đánh dấu sự trở lại của Cựu Chủ tịch ...