Đấu giá biển số xe

Đề xuất đấu giá biển số xe ô tô hoàn toàn trên internet

Đề xuất đấu giá biển số xe ô tô hoàn toàn trên internet

Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô hoàn toàn trên môi trường Internet; đề nghị đưa vào dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để áp dụng cho đấu giá biển số xe ô tô.
Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô

Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô

Chiều 11/10/2022, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình Phiên họp 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó ...
Sẽ đưa đấu giá biển số xe ô tô lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sẽ đưa đấu giá biển số xe ô tô lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đó là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại cuộc họp của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ bàn về việc xây dựng công cụ và ké hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.