Điều chỉnh giá bán điện

Áp dụng quy định mới về thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu từ 15/5/2024

Áp dụng quy định mới về thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu từ 15/5/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024, thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế ...