Dự án hơn 500 tỷ tại Hải Phòng

Hé mở liên danh kín tiếng cạnh tranh tại dự án hơn 500 tỷ tại Hải Phòng là ai?

Hé mở liên danh kín tiếng cạnh tranh tại dự án hơn 500 tỷ tại Hải Phòng là ai?

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng). Theo đó, 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án là Liên danh Công ty CP Bất động sản HANO-VID - Công ty CP Đầu tư - Phát triển Đức Trí; Liên danh Công ty CP Đầu ...