Dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông

Đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông tại Khánh Hòa

Đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông tại Khánh Hòa

Theo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn bộ dự án nằm trong khu vực biên giới biển Khánh Hòa. Vì vậy, chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, không được cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở.