Dự án Thanh Long Bay

Tiềm lực ông chủ dự án Thanh Long Bay

Tiềm lực ông chủ dự án Thanh Long Bay

Công ty Trung Sơn Bắc - chủ đầu tư dự án Thanh Long Bay là một thành viên trong Nam Group, một doanh nghiệp do ông Lê Minh Trí nắm cổ phần chi phối.