Dự thảo Luật Đất đai

Triển khai đề án về truyền thông chính sách: Nhiều dấu ấn tích cực

Triển khai đề án về truyền thông chính sách: Nhiều dấu ấn tích cực

Tuy thời gian triển khai chưa dài, nhưng hoạt động truyền thông chính sách theo Đề án 407 đến nay đã ghi nhiều dấu ấn tích cực, hiện thực hóa chủ trương người dân tham gia vào xây dựng chính sách pháp luật theo quan điểm chỉ đạo “lấy người dân làm trung tâm, tăng cường dân chủ, phát huy quyền con ...