GDP quý I/2022

Kinh tế khởi sắc, GDP quý I/2022 tăng 5,03%

Kinh tế khởi sắc, GDP quý I/2022 tăng 5,03%

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, đóng góp 51,08%; khu vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp 43,16%.