Giá chung cư tăng

Giá chung cư sẽ còn tăng trong năm 2024

Giá chung cư sẽ còn tăng trong năm 2024

Mặc dù giá chung cư đã tăng khá cao trong nhiều năm qua, nhưng theo rất nhiều chuyên gia, trong năm 2024, phân khúc này vẫn sẽ tiếp tục “nóng” lên.