Gia tộc Walmart

25 gia tộc giàu nhất thế giới

25 gia tộc giàu nhất thế giới

Trong một năm, giá trị tài sản của gia tộc Walton, đứng sau đế chế bán lẻ Walmart - tăng thêm 25 tỷ USD, tương đương gần 3 triệu USD mỗi giờ.