Giảm phí ATM

Nỗ lực giảm phí dịch vụ của ngân hàng gặp khó

Nỗ lực giảm phí dịch vụ của ngân hàng gặp khó

Chia sẻ khó khăn với khách hàng do ảnh hưởng dịch Covid-19, đã có 44/45 ngân hàng thực hiện miễn, giảm phí thanh toán cho khách, chiếm 99,7% thị phần; nhiều loại phí được giảm từ 75-100% mức phí cũ. Các NH vẫn đang phải chịu phí nhắn tin SMS cao nhất từ các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ viễn ...
Ông lớn ngân hàng chạy đua giảm phí ATM

Ông lớn ngân hàng chạy đua giảm phí ATM

Người tiêu dùng nên tìm hiểu để chọn những ngân hàng có chính sách ưu đãi tốt về các loại phí trong giao dịch rút tiền mặt cũng như chuyển tiền liên ngân hàng.