Hiệu lực từ 1/11/2021

Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ đầu tháng 1/11/2021

Các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ đầu tháng 1/11/2021

Cách xác định chi phí tư vấn bảo trì công trình xây dựng, tăng cường quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, quy định nguyên tắc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa...là những chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ ngày mai, 1/11/2021