KCN tam thăng

Quảng Nam: 230 tỷ đồng xây dựng nhà máy tái sử dụng nước tại khu công nghiệp

Quảng Nam: 230 tỷ đồng xây dựng nhà máy tái sử dụng nước tại khu công nghiệp

Dự án có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình phát triển bền vững như kiểm soát tuyệt đối vấn đề môi trường nước của Khu công nghiệp (KCN), tiết kiệm được nguồn tài nguyên nước hữu hạn trong điều kiện biến đổi khí hậu và giảm giá thành nước, tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư tại KCN.