Kiều hối

Dự trữ ngoại hối cao chưa từng có: 92 tỉ USD

Dự trữ ngoại hối cao chưa từng có: 92 tỉ USD

Sau 8 tháng, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng thêm 12 tỉ USD lên mốc kỷ lục mới: 92 tỉ USD và có khả năng dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ cán mốc 100 tỉ USD cuối năm nay.