Kinh doanh vận tải

Đề xuất bổ sung quy định ngăn xe hợp đồng 'trá hình'

Đề xuất bổ sung quy định ngăn xe hợp đồng 'trá hình'

Bộ GTVT đang lấy ý kiến Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô, dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe. Trong đó, cơ quan này đề xuất bổ sung nhiều quy định ngăn xe hợp đồng, xe du lịch “lách luật” chạy trá hình tuyến cố định.