Luật Căn cước

Cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ 1/7/2024

Cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ 1/7/2024

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024. Theo đó, Luật bổ sung đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch đồng thời quy định rõ giá trị sử dụng của ...