Mobile-Money

Chạy đua cung cấp Mobile-Money

Chạy đua cung cấp Mobile-Money

Các nhà mạng di động cho biết đang xúc tiến nhanh các thủ tục nộp hồ sơ tham gia triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money và sẵn sàng cung cấp cho người dùng ngay khi được cấp phép.