Mức lương cơ sở

Hướng dẫn xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở

Hướng dẫn xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị ...
Chín nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Chín nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng.