Nam A Bank

Nam A Bank (NAB) mang thêm hàng nghìn tỷ nợ xấu sang HoSE

Nam A Bank (NAB) mang thêm hàng nghìn tỷ nợ xấu sang HoSE

Thời điểm cuối năm 2023, tổng số dư nợ xấu của Nam A Bank đã tăng gần 54% so với đầu năm, lên mức 2.989 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng cũng theo đó tăng từ mức 1,63% hồi đầu năm lên 2,11%.
Lợi nhuận đi lùi, nợ xấu tăng nhanh, cổ phiếu NAB của ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vẫn nổi sóng với 'game' chuyển sàn

Lợi nhuận đi lùi, nợ xấu tăng nhanh, cổ phiếu NAB của ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vẫn nổi sóng với 'game' chuyển sàn

Chất lượng tín dụng của Nam A Bank đã đi xuống rõ rệt với số dư nợ xấu thời điểm cuối quý 3 lên đến 3.751 tỷ đồng, tăng 92,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng cũng theo đó tăng từ 1,63% hồi đầu năm lên 2,83% trong quý 3/2023.
Chất lượng tín dụng đi xuống với nợ xấu tăng đột biến, Nam A Bank  tăng lợi nhuận chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần

Chất lượng tín dụng đi xuống với nợ xấu tăng đột biến, Nam A Bank tăng lợi nhuận chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần

Số dư nợ xấu của Nam A Bank tại thời điểm 30/6 tăng đột biến lên mức 3.514 tỷ đồng, cao hơn 81% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay vào cuối quý 2 vừa qua cũng theo đó tăng vọt lên mức 2,72% so với mức 1,62% hồi đầu năm và mức 2% thời điểm cuối quý 1.