Nam A Bank

Chất lượng tín dụng đi xuống với nợ xấu tăng đột biến, Nam A Bank  tăng lợi nhuận chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần

Chất lượng tín dụng đi xuống với nợ xấu tăng đột biến, Nam A Bank tăng lợi nhuận chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần

Số dư nợ xấu của Nam A Bank tại thời điểm 30/6 tăng đột biến lên mức 3.514 tỷ đồng, cao hơn 81% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay vào cuối quý 2 vừa qua cũng theo đó tăng vọt lên mức 2,72% so với mức 1,62% hồi đầu năm và mức 2% thời điểm cuối quý 1.