Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Petrolimex thoái vốn, PG Bank muốn đổi tên thương mại

Petrolimex thoái vốn, PG Bank muốn đổi tên thương mại

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/10 tới đây, PG Bank sẽ bổ sung nhân sự chủ chốt. Đồng thời ngân hàng sẽ xem xét việc đổi tên do tên thương mại và logo của PG Bank đã không còn phù hợp khi Petrolimex đã thoái vốn.