Ngọc cổ Trung Hoa

Khám phá bí ẩn về ngọc cổ Trung Hoa

Khám phá bí ẩn về ngọc cổ Trung Hoa

Người Trung Quốc xem ngọc như một “vật thiêng”, quý giá bậc nhất. Ngọc tượng trưng cho quyền lực, địa vị tối cao. Ngọc hội đủ 5 đức tính cơ bản của con người gồm: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Độ bóng, mịn lâu dài của ngọc tượng trưng cho nhân nghĩa và sự kín đáo của người quân tử. Độ cứng và trong ...