Nhập cảnh trái phép

12 ca mắc Covid-19 mới

12 ca mắc Covid-19 mới

Đà Nắng, Hà Nội, Hải Dương là 3 địa phương ghi nhận thêm các ca nhiễm mới, tính đến cuối chiều ngày 17/8.