Nợ doanh nghiệp

Cà Mau: Một doanh nghiệp thuỷ sản liên tục báo lỗ, nợ BIDV hàng trăm tỷ đồng, bị Chi Cục Thi hành án thu hồi tài sản

Cà Mau: Một doanh nghiệp thuỷ sản liên tục báo lỗ, nợ BIDV hàng trăm tỷ đồng, bị Chi Cục Thi hành án thu hồi tài sản

Vừa qua, Chi Cục Thi hành án Dân sự thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã thu hồi tài sản thế chấp của CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (mã CK: JOS). Nguyên nhân được phía Thủy sản Minh Hải đưa ra là doanh nghiệp này không có khả năng thanh toán một khoản nợ cho BIDV.