Phát triển kinh tế xã hội

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 09 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện dịch Covid-19 xảy ra trên diện rộng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, song các cấp, các ngành huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm ...