Phố đi bộ tại Hà Nội

TP Hà Nội sắp có thêm 03 tuyến phố đi bộ

TP Hà Nội sắp có thêm 03 tuyến phố đi bộ

Tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết; xây dựng không gian văn hóa, phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ hồ Ngọc Khánh đang được các Quận của Hà Nội chuẩn bị Đề án và dự kiến khai trương trong năm 2023.