Phó tổng giám đốc FPT

Tập đoàn FPT có tân Phó Tổng Giám đốc

Tập đoàn FPT có tân Phó Tổng Giám đốc

Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ vị trí Phó tổng giám đốc FPT từ ngày 13/3/2024 theo chương trình Quy hoạch cán bộ và luân chuyển lãnh đạo của FPT.