Phòng chống tác hại thuốc lá

Cấm thuốc lá thế hệ mới là điều không thể

Cấm thuốc lá thế hệ mới là điều không thể

Nhiều chuyên gia cho rằng sẽ rất vô lý nếu để cho những người hút thuốc lá tiếp tục hút thuốc lá điếu đốt cháy - một sản phẩm đã được xác định là có mức độ độc hại cao nhất, gây ra nhiều bệnh lý và tử vong, phải chờ khoảng 10 - 15 năm nữa mà không được phép tiếp cận các giải pháp thay thế hiện có.